Labba med Ludd   Ljudverkstad   Inspiration   Länkar

Labba med Ludd - ljudverkstäder för barn

Barn idag exponeras för enorma mängder musik där det mesta är ganska slätstruken pop eller schlager. Det finns mycket annan musik men den kan vara svår att hitta för en oinvigd och svår att ta till sig om man inte har någon relation till den.

Genom inspirerande workshops och inkluderande konserter med barn och unga, med personal på kulturskolor mm vill vi visa att man med enkla medel kan göra musik med elektroniska instrument, upptäcka okända ljudvärldar och bygga enkla instrument.

Så här kan en workshop se ut:

  • Göra ljud och musik med kropp och röst
  • Bygga ett enkelt instrument
  • Lära sig musicera och spela med/på det
  • Undersöka olika mikrofoner
  • Hur gör man noter utan att kunna noter?
  • Spela upp kompositioner på en minikonsert